English

bronnen » publicaties » Outsourcing performance 2010

De weerslag van de resultaten van het onderzoek Outsourcing Performance 2010 en de 200 aanvullende interviews is te lezen in dit jaarboek. Naast de resultaten van de benchmark en de Outsourcing Recommendation Index in het researchkatern besteden we veel aandacht aan de klantkant van outsourcing. In het booklet staan onder meer artikelen over de hoofdzondes bij het formuleren van KPI’s en wat CIO’s verwachten van de toekomst in outsourcing. Verder interviews met Maarten de Vries en Rob Savelkoul (Philips) en Aloys Kregting en Ruud Neeskens (DSM) over hun ervaringen en toekomstplannen.

Publicaties

Outsourcing Performance 2015

De komende jaren gaat er veel veranderen in outsourcing. Traditiegetrouw kiezen wij in overleg met topmanagers voor onderwerpen die zij in het jaarboek graag pragmatisch uitgediept zien. Dit jaar is dat bijvoorbeeld de overstap naar een andere service provider, ofwel een exit en retransitie. In een turbulente markt met vele nieuwe toetreders en disruptieve oplossingen, willen wij u graag helpen om opties en keuzes aan te scherpen of op inventieve wijze teams uit te dagen.

Lees meer »

Outsourcing Performance 2014

Elk jaar onderzoeken we vanuit Giarte de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding binnen ons programma Outsourcing Performance. Dit jaar onderzochten wij voor de elfde keer hoe organisaties tegen hun service providers aankijken. Daarnaast zijn een aantal grote thema’s zijn dit jaar uitgediept.

Lees meer »

Outsourcing Performance 2013

Outsourcing Performance bestaat dit jaar voor het tiende jaar, reden om in het jaarboek een terugblik te werpen op de afgelopen jaren. Outsourcing, wat oogde als een kortstondige trend, is uitgegroeid tot een blijvend fenomeen.

Lees meer »