English

bronnen » publicaties » Outsourcing performance 2010

De weerslag van de resultaten van het onderzoek Outsourcing Performance 2010 en de 200 aanvullende interviews is te lezen in dit jaarboek. Naast de resultaten van de benchmark en de Outsourcing Recommendation Index in het researchkatern besteden we veel aandacht aan de klantkant van outsourcing. In het booklet staan onder meer artikelen over de hoofdzondes bij het formuleren van KPI’s en wat CIO’s verwachten van de toekomst in outsourcing. Verder interviews met Maarten de Vries en Rob Savelkoul (Philips) en Aloys Kregting en Ruud Neeskens (DSM) over hun ervaringen en toekomstplannen.

Publicaties

Outsourcing Performance 2014

Elk jaar onderzoeken we vanuit Giarte de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding binnen ons programma Outsourcing Performance. Dit jaar onderzochten wij voor de elfde keer hoe organisaties tegen hun service providers aankijken. Daarnaast zijn een aantal grote thema’s zijn dit jaar uitgediept.

Lees meer »

Outsourcing Performance 2013

Outsourcing Performance bestaat dit jaar voor het tiende jaar, reden om in het jaarboek een terugblik te werpen op de afgelopen jaren. Outsourcing, wat oogde als een kortstondige trend, is uitgegroeid tot een blijvend fenomeen.

Lees meer »

Outsourcing Performance 2012

IT-outsourcing draait in toenemende mate om ketensamenwerking. In dit jaarboek veel aandacht voor de complexiteit van het IT-landschap en de daarbij horende uitdagingen. Over de dominostenen op het pad naar een sterke keten.

Lees meer »