Outsourcing Performance Jaarboek 2011

De afgelopen jaren hebben we in deze blijvend groeiende markt geleerd dat outsourcing uitermate succesvol kan zijn, maar ook dramatisch kan verlopen. Bij die laatste deals staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar, waarbij er slechts plek is voor één winnaar. Die boekt meestal een Pyrrusoverwinning. Op het gebied van samenwerking moet het roer dan ook radicaal om.

Terwijl de bedrijfsoperatie steeds meer vertrouwt op de IT-operatie, dragen organisaties de uitvoering ervan steeds meer over aan externe partijen. Deze ‘getrapte’ afhankelijkheid vraagt om sterke banden: binnen de eigen organisatie en met de externe service providers. De studie Outsourcing Performance stelt daarom relaties centraal en onderzoekt elk jaar waar de verbetermogelijkheden liggen. In dit vierde jaarboek – en het achtste jaar van Outsourcing Performance – veel aandacht voor wat je als klant kunt doen om samenwerking succesvol te laten zijn.

In het jaarboek komen verder vijf CIO’s aan het woord met ervaring uit de praktijk. Uit alle verhalen blijkt dat de operatie wel uitbesteed kan worden aan een externe partij, maar dat de voorwaarden om succesvol te kunnen samenwerken voor een belangrijk deel binnen de eigen gelederen moet worden gezocht. Zo vertelt Michel Hofman (Rabobank International) hoe hij de feedback naar service providers door de lijnorganisatie zelf laat verzorgen en heeft Louis Luijten (NXP) met zijn team een helder toekomstbeeld neergezet welke de basis vormt voor de samenwerking met de service providers.