Outsourcing Performance Jaarboek 2012

Enterprise IT is zeer complex. Maar aan de voorkant is het simpel; het werkt goed of het werkt niet. De gehele keten, met vele technologielagen en diverse partijen, zal als eenheid moeten samenwerken om het gewenst eindresultaat te realiseren. Als dit niet gebeurt dan vallen alle elementen één voor één om, net als dominostenen. Sterke ketens vragen de optimale inzet van alle betrokkenen. Veel te vaak is het nog: ‘wij’ versus ‘zij’, ‘business’ versus ‘IT’, ‘service provider A’ versus ‘service provider B’ en ‘mijn KPI’ versus ‘jouw KPI’.

In het jaarboek spreken CIO’s en experts over de complexiteit van het IT-landschap en de daarbijhorende uitdagingen. IT-outsourcing draait in een toenemende mate om ketensamenwerking voor specifieke bedrijfsdoelstellingen. De artikelen die in dit jaarboek aan bod komen, gaan daarom in op het organiseren van demand management, innovatie, een multi-vendoromgeving en resourcing.

Bovendien vindt u in dit vijfde jaarboek ook de resultaten van het onderzoek, waaronder de Outsourcing Recommendation Index.