ITsat Diensten

ITsat verzamelt voor u gebruikerservaringen met gebruikte IT-diensten. Deze feedback leert de IT-organisatie van buiten naar binnen te kijken. Niet de IT, maar de gebruiker komt daarmee centraal te staan. Feedback is essentieel om een gesloten plan-do-act-check cycle te realiseren waarbij continue serviceverbetering centraal staat. Giarte levert een aantal ITsat Diensten waarmee u systematisch en continu feedback verzamelt vanuit de gebruikersorganisatie.

 

 

ITsat Business Application Monitor

De effectiviteit van uw medewerkers hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van individuele bedrijfsapplicaties. Een tevredenheidsscore over alle applicaties geeft vaak te weinig inzicht om te verbeteren, vooral bij organisaties met een uitgebreid applicatielandschap. Organisaties die op het vlak van applicaties diepere inzichten willen hebben, kunnen op de Business Application Monitor vertrouwen

Lees meer »

ITsat Migration Monitor

De eindgebruiker is vaak de sluitpost in een migratie. U zet daar vast niet op in, toch draait het daar vaak op uit. U kunt dit voorkomen door het om te draaien. Zet de ervaring van de eindgebruiker centraal in elk migratietraject. Zo kunt u de impact van een grote migratie beperken qua verloren productie-uren, frustratie en imagoschade voor de IT-organisatie. Deze ongewenste neveneffecten spelen vooral op bij grote, bedrijfsbrede migraties zoals het uitrollen van een nieuwe werkplek in meerdere landen of locaties.

Lees meer »

Business Stakeholder Research

Uw IT-organisatie heeft voor effectief functioneren een goede verstandhouding nodig met de business. Immers, de rol van IT is het ondersteunen van de businessdoelstellingen. Giarte’s Business Stakeholder Research geeft uw IT-organisatie inzichtelijke en actionable input vanuit de business. De resultaten van deze metingen zijn diepgaand te analyseren en vervolgens weer duidelijk aan de business te communiceren.

Lees meer »