Business Stakeholder Research

Uw IT-organisatie heeft voor effectief functioneren een goede verstandhouding nodig met de business. Immers, de rol van IT is het ondersteunen van de businessdoelstellingen. Giarte’s Business Stakeholder Research geeft uw IT-organisatie inzichtelijke en actionable input vanuit de business. De resultaten van deze metingen zijn diepgaand te analyseren en vervolgens weer duidelijk aan de business te communiceren.  Een waardevolle wisselwerking. CIO’s en hun teams krijgen zo bruikbare informatie voor de businessdoelstellingen die zij kunnen inzetten voor verbeteracties.

Kwaliteit, management en competenties

Het onderzoek dat u met Business Stakeholder Research kunt doen, omvat drie aspecten. Dit zijn: de kwaliteit van de IT-diensten die u afneemt, de managementkwaliteiten van de IT-organisatie die de diensten aanbiedt, en tot slot de competenties van die IT-organisatie. Het totaalbeeld van deze drie aspecten geeft u een beeld van de huidige kwaliteit van de organisatie, maar schetst ook of uw organisatie de competenties in huis heeft om nieuwe uitdagingen tot een goed einde te brengen. Duidelijk en business-gericht te meten; dat biedt perspectieven. Een onafhankelijk onderzoek onder stakeholders is bij uitstek hèt middel om de business te betrekken bij een dialoog over de toekomst van IT én de IT-organisatie. De uitkomsten van zo’n onderzoek helpen u om in overleg met de betrokken partijen actiepunten te formuleren. Alignment tussen IT en business is géén utopie.

Tandwielen

De IT-organisatie die op deze manier te werk gaat, laat inzichtelijk zien dat het belang van de business voorop is gezet. U kunt de vooruitgang hierin goed volgen door het stakeholder-onderzoek periodiek te herhalen, bijvoorbeeld jaarlijks. Bovendien geeft u met deze regelmaat de business een duidelijk signaal: er wordt goed geluisterd. Luisteren is een eerste stap in het opbouwen en aanhouden van een constructieve dialoog.

Giarte’s Business Stakeholder Research combineert kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit online-surveys onder de betrokken werknemers in uw organisatie. Het kwalitatieve onderzoek omvat telefonische en face-2-face interviews. U geeft met de gerichte online-surveys alle stakeholders de mogelijkheid hun input te geven. Niemand hoeft zich buitengesloten te voelen, iedereen wordt gehoord. U krijgt met de interviews de mogelijkheid om de diepte in te gaan wat de interactie tussen IT en business betreft. De gesprekken zijn uitermate geschikt om eerder geconstateerde knelpunten te kwalificeren en mogelijke maatregelen daarvoor uit te kristalliseren.

 

Meer weten? Neem contact met Giarte op.

Share via: