ITsat Migration Monitor

De eindgebruiker is vaak de sluitpost in een migratie. U zet daar vast niet op in, toch draait het daar vaak op uit. U kunt dit voorkomen door het om te draaien. Zet de ervaring van de eindgebruiker centraal in elk migratietraject. Zo kunt u de impact van een grote migratie beperken qua verloren productie-uren, frustratie en imagoschade voor de IT-organisatie. Deze ongewenste neveneffecten spelen vooral op bij grote, bedrijfsbrede migraties zoals het uitrollen van een nieuwe werkplek in meerdere landen of locaties.

Het belang om deze migraties soepel te laten verlopen is groot en met de ITsat Migration Monitor krijgt u tijdens de migratie waardevolle feedback die u direct kunt gebruiken om de volgende uitrol te verbeteren.

Een ezel stoot zich in het algemeen…

Grootschalige migraties vinden meestal plaats in meerdere batches. Bij de eerste uitrol komen vaak al issues aan het licht die helpen om de volgende batch te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om direct te weten of er bij een gebruiker iets fout is gegaan waardoor hij of zij niet meer optimaal kan werken nadat hij of zij is gemigreerd.

Door te meten na elke batch in de uitrol kunt u snel bij sturen. Als de migratie is uitbesteed aan een externe speler helpt migratieonderzoek u om vast te stellen of de leverancier lerend vermogen toont.

Ongeacht het type migratie richt deze Giarte-methodiek zich op vier aspecten: communicatie, uitrol, support en kwaliteit van de nieuwe omgeving. Problemen die zijn ervaren tijdens of na de migratie worden ook meteen meegenomen in deze meting van eindgebruikerstevredenheid.

10 Migration_Monitor

Directe terugkoppeling

Snelle feedback is essentieel aangezien de looptijd van een ITsat Migration-traject gekoppeld is aan de (beperkte) looptijd van de betreffende migratie. De meetresultaten zijn dus gelijk nodig als input voor verbeteringen. Kennis voor later is nuttig, maar veel waardevoller zijn inzichten waar u direct op kunt sturen. U krijgt deze directe terugkoppeling dankzij de laagdrempelige uitvoering van ITsat Migration. Na het vaststellen van de vragenlijst levert u overzichten van gemigreerde gebruikers aan die dan vrijwel direct een uitnodiging voor de vragenlijst krijgen. U heeft meteen de beschikking over de survey-resultaten via een online portal, dat ook toegankelijk kan zijn voor externe partijen die betrokken zijn bij de migratie.

 

Meer weten? Neem contact met Giarte op.

Share via: