Wat is ITsat?

De effectiviteit van uw IT-diensten staat of valt met het gebruik ervan door alle medewerkers. De beleving van eindgebruikers weegt dan ook zwaar mee om te bepalen hoe IT ervoor staat.  Uiteenlopende organisaties kunnen met ITsat de kwaliteit van hun individuele IT-dienstverlening in kaart brengen. Zo valt die kwaliteit te verhogen en zijn de kosten van de gebruikte IT-diensten te beheersen. Meten is weten en met die kennis kunt u sturen op resultaat.

 

Duidelijke Dashboards

Informatie-overload is een verschijnsel waar IT veel onder lijdt Giarte helpt heldere inzichten te verschaffen door u duidelijke dashboards aan te bieden. Deze interactieve dashboards tonen u online de resultaten van alle ITsat-diensten. Ook de bijbehorende analyse-applicaties zijn online beschikbaar via het analyseportal Giarte Insight. Alle dashboards laten u zelf specifieke selecties in de data maken en resultaten uitsplitsen op basis van relevante kenmerken.

Lees meer »

Experience als KPI

De effectiviteit en efficiency van uw IT-diensten staan of vallen met het gebruik ervan. Voor goed gebruik weegt de beleving van eindgebruikers zwaar mee. Uiteenlopende organisaties kunnen met ITsat de kwaliteit van hun individuele IT-dienstverlening in kaart brengen. Zo valt die kwaliteit te verhogen en zijn de kosten van de gebruikte IT-diensten te beheersen. Meten is weten en met die kennis kunt u sturen op resultaat.

Lees meer »

ITsat Bespoke

Organisaties die ITsat gebruiken kunnen de kracht van het platform ook inzetten buiten het IT-domein. Giarte levert maatwerkoplossingen onder de naam ITsat Bespoke. Als u inzichten nodig heeft op basis van feedback vanuit de organisatie, dan richten wij dit voor u in.

Lees meer »

Continu Verbeteren

Verbetering van de IT-diensten voor uw organisatie is een losstaande handeling als dat op basis van een eenmalige of beperkte meting wordt gedaan. Voor fundamentele en doelgerichte verbetering heeft u continue inzicht nodig in de beleving van eindgebruikers. Zo’n procesmatige aanpak is meer dan een nice-to-have. Wanneer u de gebruikerstevredenheid doorlopend bijhoudt, krijgt u onderbouwing om verbeteringen te initiëren, die te monitoren en ze tijdens de invoering bij te sturen.

Lees meer »

Inzicht

U wilt op meerdere niveaus praktisch inzetbare informatie over gebruikerstevredenheid, productiviteit en effectiviteit van uw IT? Een standaard KTO-tje (KlantTevredenheidsOnderzoek-je) gaat u niet die antwoorden geven waarmee uw IT echt aan de slag kan. Tevredenheid is méér dan ‘wel tevreden’ of ‘niet tevreden’. ITsat van Giarte laat u de mate van tevredenheid op detailniveau meten.

Lees meer »

Service Excellence Benchmark

U krijgt met ITsat meer dan alleen inzicht in de tevredenheid over het IT-presteren binnen uw eigen organisatie. Giarte neemt de actuele cijfers van alle ITsat-klanten elk half jaar mee voor benchmarkcijfers. Deze cijfers zijn berekend op basis van twintig ITsat-klanten met in totaal meer dan 325.000 eindgebruikers. Giarte berekent voor u en andere ITsat-gebruikers de mediaanscores, maar ook de scores die uitschietende klanten (in positieve en negatieve zin) scheiden van de rest. Voor elke vraag in de meetmethode zijn drie benchmarkniveaus beschikbaar, die u het volgende vertellen:

Lees meer »

Intelligente Software

Het continu meten van eindgebruikerstevredenheid is met de ITsat-oplossing een piece of cake. Giarte regelt alles dat er komt kijken bij het continue meetproces en u neemt het simpelweg als dienst af. Het complexe werk is voor ons, de resultaten zijn voor u. U hoeft dus niet te voldoen aan de hoge eisen voor de procesuitvoering, dat is aan ons. Wij zorgen voor een toegankelijke survey en een intelligent proces zodat eindgebruikers hun feedback goed kunnen geven.

Lees meer »

ITsat Enterprise Edition

Met ITsat Enterprise Edition haalt u een compleet platform in huis om gebruikerservaringen systematisch te verzamelen en hierover te rapporteren. U meet hiermee de perceptie van alle eindgebruikers over een breed scala aan aspecten van de IT-dienstverlening. ITsat is anders dan reguliere tevredenheidsonderzoeken, omdat de metingen verspreid over het jaar plaatsvinden. De hoge frequentie zorgt ervoor dat u altijd kunt kijken naar actuele gebruikerservaringen. Dit continue inzicht is onmisbaar voor het leveren van een effectieve IT-dienstverlening en voor het aansturen van externe service providers.

Lees meer »