Duidelijke Dashboards

Informatie-overload is een verschijnsel waar IT veel onder lijdt Giarte helpt heldere inzichten te verschaffen door u duidelijke dashboards aan te bieden. Deze interactieve dashboards tonen u online de resultaten van alle ITsat-diensten. Ook de bijbehorende analyse-applicaties zijn online beschikbaar via het analyseportal Giarte Insight. Alle dashboards laten u zelf specifieke selecties in de data maken en resultaten uitsplitsen op basis van relevante kenmerken.

Toegang tot de dashboards kunt u zelf op detailniveau inregelen: veilig, persoonlijk en betrouwbaar. Wie heeft toegang tot welke overzichten en inzichten? Elke persoon die inlogt krijgt een eigen selectie van dashboards, rapportages en dataniveaus te zien. Zo kunt u de toegang toespitsen op de resultaten voor een specifieke divisie, land of zelfs service provider.

5 Duidelijke_Dashboards

Natuurlijk kunt u met deze online-rapportages ook mogelijkheden tot zelf-analyse aanbieden binnen uw organisatie. U kunt via de grafische interface bepalen welke eindgebruikers toegang hebben tot de rapportageportal, zonder dat hiervoor aparte beheerhandelingen zijn vereist. Het verstrekken van de door u in te richten toegang gebeurt namelijk met een automatisch verstuurde mail aan de geselecteerde gebruikers Deze ontvangers activeren hun account met een zelfgekozen wachtwoord, waarbij de rapportageportal via het SAML-protocol aansluit op externe authenticatiesystemen. U kunt dus toegang tot de Giarte Insight Portal en de rapportages verlenen via een eigen, bestaande Single Sign-On oplossing.

Naast de portals biedt Giarte u nog de ITsat Action Client: een specifieke applicatie waarmee u de gemeten eindgebruikerstevredenheid visueel presenteert. De visualisatie door deze clientsoftware helpt analyses beter te ondersteunen, wat weer bijdraagt aan inzicht en (vervolg)analyses. De ITsat Action Client geeft u eenvoudig toegang tot resultaten om die te bekijken, te analyseren en te downloaden. U kunt de scores hieruit op een wereldkaart te zien krijgen, waarbij de gerealiseerde resultaten zijn te vergelijken met de gedefinieerde targets. Kleurcoderingen per land vertellen u waar de targets zijn gehaald (groen), bijna zijn gehaald (oranje) of helemaal niet zijn gehaald (rood). Daarnaast kunt u de resultaten natuurlijk ook analyseren op andere kenmerken, zoals per divisie, gebruikersgroep, leverancier of oplosgroep.

 

Heeft u vragen? Aarzel niet en neem contact met Giarte op.

Share via: