Experience als KPI

De effectiviteit en efficiency van uw IT-diensten staan of vallen met het gebruik ervan. Voor goed gebruik weegt de beleving van eindgebruikers zwaar mee. Uiteenlopende organisaties kunnen met ITsat de kwaliteit van hun individuele IT-dienstverlening in kaart brengen. Zo valt die kwaliteit te verhogen en zijn de kosten van de gebruikte IT-diensten te beheersen. Meten is weten en met die kennis kunt u sturen op resultaat.

 

Tevredenheid weten = productiviteit meten

Elke organisatie streeft naar verbetering van de IT-diensten en -toepassingen die het gebruikt. Logisch, want IT heeft een steeds grotere invloed op de productiviteit van werknemers: ontevredenheid leidt tot verlaging van de productiviteit, tevredenheid geeft een boost. Het startpunt voor het gericht doorvoeren van verbeteringen is dan ook de gebruikerservaring van die IT-diensten en -toepassingen. Ervaring vormt dus letterlijk een Key Performance Indicator – Experience als KPI.

Uiteindelijk telt de productiviteit van werknemers en daar moet de IT-organisatie dan ook op gericht zijn. Betere en beter bruikbare IT zorgt ervoor dat mensen hun werk beter kunnen doen. ITsat is de oplossing om  ‘the Voice of the Customer’ te laten horen en inzichtelijk te maken voor het management ITsat laat de beleving van de interne IT-klant zien. Meet die ervaring slimmer en frequenter met ITsat. De ITsat zet deze meetresulaten om in actiegerichte rapportages.

IT-optimalisatie overstijgt technische metrics

Volwassen IT-organisaties weten meestal wel hoe efficiënt hun systemen draaien. Minder goed bekend zijn IT-organisaties met hoe die systemen worden ervaren door de diverse werknemers. Deze klanten van de gecentraliseerde IT-afdelingen zijn namelijk divers en verspreid. Ze zijn verdeeld over verschillende gebruikersgroepen, business units en zelfs landen. ITsat helpt organisaties – vooral die met complexe demand-supply omgevingen – om te sturen op tevredenheid.

Goede optimalisatie van IT komt neer op méér dan alleen technische metrics. ITsat geeft inzicht in en grip op zachte metrics Dit geeft grip op IT-management, vendor management en de SPOC. Daarbij valt die grip te vertalen naar afspraken zoals vastgelegd in de diverse SLA’s en OLA’s. Deze overeenkomsten zijn over de hele linie te hanteren: zowel extern met leveranciers en dienstverleners als ook intern tussen bedrijfsafdelingen en divisies. Giarte kent de wereld van outsourcing en geeft u betere sturingsmogelijkheden op basis van hogere gebruikerstevredenheid.

Ons meetinstrument ITsat is geen eenmalige taak, maar een complete aanpak voor het meten, rapporteren en vervolgens verbeteren van gebruikerstevredenheid. Het levert één versie van de waarheid op waarmee alle betrokkenen in uw organisatie aan de slag kunnen. ITsat brengt u hiervoor:

  • Één wereldwijd proces voor de gehele organisatie
  • Doorlopende metingen
  • Gerichte vragen aan alle (soorten) IT-gebruikers
  • Benchmark om uw resultaten aan te toetsen

 

Heeft u vragen? Aarzel niet en neem contact met Giarte op.

Share via: