ITsat Bespoke

Organisaties die ITsat gebruiken kunnen de kracht van het platform ook inzetten buiten het IT-domein. Giarte levert maatwerkoplossingen onder de naam ITsat Bespoke. Als u inzichten nodig heeft op basis van feedback vanuit de organisatie, dan richten wij dit voor u in.

omslag_2IT is vaak niet de enige functie binnen de organisatie die de tevredenheid meet of dat gericht wil meten. Ook bij stafafdelingen als Finance en HR is inzicht gewenst over hoe er wordt gedacht over de dienstverlening die zij bieden. Een aantal van onze klanten gebruikt de ervaring die zij al hebben opgedaan met tevredenheidsmetingen in het IT-domein nu ook voor andere domeinen. Voor één van onze klanten meten wij bijvoorbeeld niet alleen de tevredenheid voor de IT-afdeling, we meten ook periodiek onder stakeholders hoe zij denken dat een andere stafafdeling presteert.

Met ITsat Bespoke zet afhankelijk van de gewenste inzichten Giarte een maatwerkoplossing neer bovenop de lopende ITsat-dienstverlening. Dit geeft u als voordeel dat bij alle metingen gebruik wordt gemaakt van dezelfde bronbestanden. Zo bevatten alle rapportages precies dezelfde organisatiestructuur. En als die structuur wordt aangepast, dan zijn direct alle rapportages voorzien van de nieuwe structuur.

Ook is het mogelijk om de uitnodigingen van de verschillende metingen op elkaar af te stemmen. Zo krijgt een medewerker nooit meerdere uitnodigingen voor verschillende onderzoeken in dezelfde week. De inzichten verwerken wij in rapportages. Alle rapportages zijn te benaderen vanuit hetzelfde portal. Toegang tot de verschillende rapportages kunt u op individueel niveau toekennen. Vanzelfsprekend kunt u hierbij zelf eventuele restricties opgeven, bijvoorbeeld om de toegang te beperken tot data voor alleen één functie, één regio, één land of één service provider.

Giarte kent geen duur licentiemodel waarbij voor elke gebruiker een aparte licentie nodig is om te werken binnen het analytics portal.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met Giarte op.

Share via: