Service Excellence Benchmark

U krijgt met ITsat meer dan alleen inzicht in de tevredenheid over het IT-presteren binnen uw eigen organisatie. Giarte neemt de actuele cijfers van alle ITsat-klanten elk half jaar mee in de benchmarkstudie. Deze cijfers zijn berekend op basis van twintig ITsat-klanten met in totaal meer dan 325.000 eindgebruikers. Giarte berekent voor u en andere ITsat-gebruikers de mediaanscores, maar ook de scores die uitschietende klanten (in positieve en negatieve zin) scheiden van de rest.

Voor elke vraag in de meetmethode zijn drie benchmark niveaus beschikbaar, die u het volgende vertellen:

Benchmark

  • Hoe doe ik het ten opzichte van het gemiddelde? Het benchmarkniveau voor de mediaanscore geeft het midden aan tussen de best en slechtst presterende klanten. Waar bevindt uw organisatie zich?
  • Waar bevind ik mij ten opzichte van de ‘slechtste leerlingen in de klas’? Het benchmarkniveau voor de lower limit scheidt de slechtst presterende klanten (één zesde) van de rest. Moet uw organisatie meer inspanning verrichten?
  • Hoe dicht zit ik bij de top? Het benchmarkniveau voor de upper limit scheidt de best presterende klanten (een zesde) van de rest. Is uw optimalisatie al geoptimaliseerd?

U krijgt aan de hand van deze benchmarklevels te zien wat een slechte of goede prestatie is. Ook ziet u meteen welke scores er in de praktijk gehaald worden. De prestaties van elke organisatie staan direct in context. Hierbij kunt u de benchmarklevels, uw targets en de onderwerpen zelf instellen.

Wilt u de werkplektevredenheid binnen uw organisatie vergelijken met de mediaan, of wilt u de tevredenheid over de incidenthandeling afzetten tegen de meer ambitieuze upper limit? Alles valt te benchmarken en te zien op dashboards in de analyseportal van ITsat.

 

Heeft u vragen? Aarzel niet en neem contact met Giarte op.

Share via: