Wat is OP?

Outsourcing Performance is de jaarlijkse vergelijkingsstudie van de kwaliteit van de relaties tussen klantorganisaties (outsourcers) en hun externe serviceprovides. Met de onafhankelijke studie Outsourcing Performance legt Giarte sinds 2002 de ervaringen vast van klantorganisaties en hun IT-serviceproviders. Ieder jaar worden bijna 1.000 relaties geëvalueerd door (uitbestedende) klantorganisaties te vragen naar hun mening over de prestaties van hun IT-serviceproviders. Het doel van het onderzoek is niet om service providers ‘af te rekenen’ op hun performance, maar om de transparantie in de markt te vergroten. Die transparantie is nodig om de relatie bespreekbaar te maken en eventuele verbeteringen in gang te zetten. Klanten kunnen leren van de OP best practices en cases. Giarte ondersteunt outsourcers en providers in het proces om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen.

 

OP Diensten

De Outsouring Performance diensten van Giarte maken de aanbodzijde van de IT-uitbestedingsmarkt inzichtelijk. Giarte geeft inzicht in de verschillende type diensten en leveranciers, maar vooral de kwaliteit zoals ervaren door klanten. Dit meet Giarte in overkoepelende studies voor de gehele markt. Ook wordt de perceptie op de kwaliteit van individuele kant-leverancier relaties gemeten en gerapporteerd.

Lees meer »

Outsourcing Performance

Met de onafhankelijke benchmarkstudie Outsourcing Performance onderzoekt Giarte jaarlijks de kwaliteit van de relatie tussen IT-uitbesteders en hun IT-dienstverleners. Elk jaar bevraagt Giarte klantorganisaties naar hun ervaring met service providers. Sourcing executives geven hun mening via een online survey. Aanvullende interviews stellen Giarte in staat om het verhaal achter de cijfers te verkrijgen en bieden uitbesteders de mogelijkheid om vragen te stellen.

Lees meer »

Onderzoeksmethode van OP

Het Outsourcing Performance onderzoek is een benchmark studie, samengesteld uit een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve deel bestaat uit een online onderzoek onder uitbestedende organisaties, waarbij gegevens worden verzameld over het functioneren van de klant/leverancier-relaties. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit interviews met de uitbestedende organisaties. Deze data worden verzameld in het tweede kwartaal van ieder jaar.

Lees meer »