Onderzoeksmethode van OP

Met de jaarlijkse studie Outsourcing Performance doet Giarte sinds 2002 onderzoek onder uitbesteders van IT naar hun mening over de relatie met hun IT-serviceprovider. Het vergroten van de transparantie in de markt is waardevol voor iedereen die geen genoegen neemt met de status quo. Door deze inzichten te delen, hoopt Giarte de markt van IT-outsourcing beter te laten functioneren.

In de studie gaat het om outsourceactiviteiten die een Nederlands contract als basis hebben. De respondenten, bijna 1.000 personen, zijn werkzaam binnen de klantorganisaties en zijn nauw betrokken bij uitbesteding van IT: CEO’s, CIO’s, CTO’s, CPO’s, COO’s, CFO’s, outsourcing VP’s, en procurement- en vendormanagers.

Outsourcing Performance bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. In het kwantitatieve deel geven de respondenten via een online vragenlijst hun mening over de relatie met de serviceproviders aan wie zij hun IT (geheel of gedeeltelijk) uitbesteden. Onderwerpen in het onderzoek zijn onder andere het vertrouwen, de mate van aanbeveling, de tevredenheid met de verschillende diensten en de gepercipieerde proactiviteit van de serviceprovider. Het kwalitatieve deel bestaat uit telefonische en face-to-face interviews met klanten van serviceproviders.

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in dit jaarboek en tijdens het jaarlijkse seminar van Giarte: Outsourcing Performance Day. De door Giarte openbaar gepubliceerde resultaten worden altijd op anonieme basis weergegeven. Serviceproviders die meer willen weten over de resultaten, kunnen bij Giarte verschillende rapportages en presentaties afnemen, al dan niet toegespitst op de eigen organisatie of de markt. Ook in dit geval zijn eindresultaten niet te herleiden tot individuele evaluaties of tot personen.

Meer informatie over de onderzoeksmethode, lees je hier.

Heb je vragen? Aarzel niet en neem contact met Giarte op.

Bekijk de OP-website op:

OutsourcingPerformance.nl

Share via: