Onderzoeksmethode van OP

Het Outsourcing Performance onderzoek is een benchmark studie, samengesteld uit een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve deel bestaat uit een online onderzoek onder uitbestedende organisaties, waarbij gegevens worden verzameld over het functioneren van de klant/leverancier-relaties. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit interviews met de uitbestedende organisaties. Deze data worden verzameld in het tweede kwartaal van ieder jaar.

Giarte beschikt over een eigen database met gegevens over Nederlandse organisaties en hun relaties met serviceproviders. Giarte vraagt bij zowel uitbesteders als serviceproviders informatie op over uitbestedingscontracten. Verder houdt Giarte de database actueel op basis van persberichten, klantcases, referenties en andere bronnen. Hierbij ligt de nadruk op de top-250 Nederlandse organisaties en de meest voorkomende serviceproviders waar zij zaken mee doen.

De respondenten zijn (in Nederland) werkzaam bij organisaties die een deel van de IT-activiteiten uitbesteden: CEO’s, CIO’s, CTO’s, CPO’s, COO’s, CFO’s, VP’s outsourcing, procurement en vendor managers.

Deelname

Het is niet mogelijk om te participeren in het onderzoek zonder persoonlijke uitnodiging. Deelname geschiedt op vrijwillige en anonieme basis. De deelname van een serviceprovider en bijbehorende publicatie van de resultaten is niet verbonden met een commerciële relatie tussen Giarte en de serviceprovider. Serviceproviders die voldoende beoordelingen ontvangen worden altijd opgenomen in de resultaten.
Giarte is open over de gehanteerde onderzoeksmethode, de aantallen respondenten, de samenstelling van de onderzoekspopulatie (alhoewel we de anonimiteit van deelnemers garanderen) en ons verwerkingsproces.

 

Heeft u vragen? Aarzel niet en neem contact met Giarte op.

Bekijk de OP-website op:

OutsourcingPerformance.nl

Share via: