Outsourcing Performance

Met de onafhankelijke benchmarkstudie Outsourcing Performance onderzoekt Giarte jaarlijks de kwaliteit van de relatie tussen IT-uitbesteders en hun IT-dienstverleners. Elk jaar bevraagt Giarte klantorganisaties naar hun ervaring met serviceproviders. Sourcing executives geven hun mening via een online survey. Aanvullende interviews stellen Giarte in staat om het verhaal achter de cijfers te verkrijgen en bieden uitbesteders de mogelijkheid om vragen te stellen. Het doel van het onderzoek is niet om serviceproviders ‘af te rekenen’ op hun performance, maar om de transparantie in de markt te vergroten. Die transparantie is nodig om de relatie bespreekbaar te maken en eventuele verbeteringen in gang te zetten.

Met de onafhankelijke benchmarkstudie Outsourcing Performance onderzoekt Giarte jaarlijks de kwaliteit van de relatie tussen IT-uitbesteders en hun IT-dienstverleners. Elk jaar bevraagt Giarte klantorganisaties naar hun ervaring met serviceproviders. Sourcing executives geven hun mening via een online survey. Aanvullende interviews stellen Giarte in staat om het verhaal achter de cijfers te verkrijgen en bieden uitbesteders de mogelijkheid om vragen te stellen. Het doel van het onderzoek is niet om serviceproviders ‘af te rekenen’ op hun performance, maar om de transparantie in de markt te vergroten. Die transparantie is nodig om de relatie bespreekbaar te maken en eventuele verbeteringen in gang te zetten.

Het onderzoek heeft betrekking op drie dienstendomeinen: Application Management, Infrastructure Management en End User Management. In elk domein kan een serviceprovider een tevredenheidsscore ontvangen als er voldoende evaluaties door uitbesteders zijn afgegeven. De studie laat verder onder andere zien in welke mate klanten overwegen om hun bestaande contracten te verlengen en wat de kans is dat zij hun eigen serviceprovider inschakelen voor aanvullende werkzaamheden (vergroten van de share of wallet). Sinds 2007 gebruikt Giarte de Outsourcing Recommendation Score (ORS). De Nederlandse IT-outsourcingmarkt beschouwt de ORS inmiddels als de marktindex die het succes van een serviceprovider definieert.

Gesneden figuur OP - vragen p. SP

De studie biedt uitbesteders een objectieve blik op de IT-uitbestedingsmarkt, zodat zij hun sourcing strategie optimaal kunnen onderbouwen. De studie verschaft IT-dienstverleners een nauwgezet en objectief beeld van wat er leeft bij hun klanten, zodat zij hun dienstverlening kunnen optimaliseren.

De belangrijkste conclusies uit de benchmarkstudie publiceert Giarte in het Jaarboek Outsourcing Performance dat jaarlijks verschijnt. Actuele detailinformatie over de performance van individuele IT-dienstverleners vindt u op Outsourcing Performance, een interactief portal vol benchmarkdata.

 

 NEEM DEEL AAN OUTSOURCING PERFORMANCE!

Outsourcing Performance analyseert elk jaar de markt van IT-outsourcing. Serviceproviders kunnen ieder jaar beslissen om deel te nemen aan de studie. De verschillende mogelijkheden en voorwaarden kunt u lezen in onze prospectus. Wilt u de prospectus ontvangen of meer weten? Bel of mail ons dan.

Bekijk de OP-website op:

OutsourcingPerformance.nl

Share via: