Privacyverklaring

Giarte Beheer B.V. inclusief Giarte Media Groep B.V., Giarte Labs B.V. en Giarte Services B.V. (hierna: “Giarte”), gevestigd aan de Moermanskkade 620 te (1013 BC) Amsterdam, hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en de daaraan verbonden personen. Giarte zorgt er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door persoonsgegevens aan Giarte te verstrekken gaat u er mee akkoord dat Giarte uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring verwerkt.

WAAROP IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Giarte in verband met de diensten die zij aanbiedt. Deze Privacyverklaring maakt deel uit van het Privacybeleid van Giarte. Meer informatie over Giarte is te vinden op www.giarte.nl.

WAT IS DE WETTELIJKE BASIS?

 • Uitvoeren overeenkomst: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst;
 • Uitvoeren onderzoek en opstellen rapporten met geanonimiseerde gegevens;
 • Gerechtvaardigd belang van Giarte om (beperkte) marketing activiteiten uit te voeren;

Giarte zal alleen persoonsgegevens verzamelen of gebruiken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 • Uitvoeren overeenkomst
  Met de verkregen persoonsgegevens kan Giarte bijvoorbeeld:

  • Onderzoek doen naar (klant)tevredenheid;
  • Opstellen rapporten;
 • Risico’s verkleinen
  • We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van onze klanten. Onze maatregelen bestaan onder meer uit:
   • Zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controlevragen.
   • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.
 • Wet- en regelgeving
  • Giarte handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:
   • Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) (vanaf 25 mei 2018)
   • Telecommunicatiewet (wordt e-privacyverordening)

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

In deze Privacyverklaring betekent het begrip “persoonsgegevens”: informatie of informatieonderdelen waarmee betrokkenen geïdentificeerd kunnen worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals naam, e-mailadres, maar het kan ook andere informatie betreffen.

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis.

UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN

Als u nog vragen, opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te klikken op deze contactlink.

U hebt het recht ons te melden dat:

 • u niet meer door ons wilt worden benaderd
 • u een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die wij over u hebben
 • u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen
 • u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken.

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op www.giarte.nl te plaatsen. Wij raden aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we persoonsgegevens gebruiken.

Share via: